26.02.2019

Jukka Anteroinen har utsetts till styrelseledamot i John Nurminens stiftelse

Vid dagens årsmöte har kommodor Jukka Anteroinen, doktor i krigsvetenskap, utsetts till ny styrelseledamot i John Nurminens Stiftelse. Jukka Anteroinen verkar för närvarande som specialassistent till kommendören för Försvarsmakten. Han blir kommendör för Kustflottan från och med april 2019.

Jukka Anteroinen har tidigare arbetat som chef för Försvarsmaktens operationscenter och som utvecklingschef för Huvudstabens forsknings-och utvecklingssektor. Han tog examen som marinofficer år 1992. Jukka Anteroinen fick sin doktorsexamen i militärvetenskap vid Försvarshögskolan år 2013. Hans hobby är bland annat marin krigshistoria.

Styrelseledamöterna Veli Sundbäck och Pertti Torstila lämnade styrelsen i John Nurminens Stiftelse i slutet av 2018. Veli Sundbäck tjänstgjorde i styrelsen från år 2009 och Pertti Torstila från år 2014.

Styrelsens ordförande Juha Nurminen tackar båda styrelseledamöterna för deras värdefulla arbete till förmån för stiftelsen: “Veli Sundbäcks roll i främjandet av stiftelsens projekt Ett Rent Östersjön har varit betydande, och han deltog aktivt även i det operativa fältarbetet. Sundbäcks insats var avgörande i exempelvis de förhandlingar som ledde till att utsläppen från en gödselfabrik i Finland minskade. Pertti Torstila bidrog med värdefull utrikespolitisk och diplomatisk erfarenhet till stiftelsens verksamhet. Stiftelsen gynnades mycket av hans observanta iakttagelser och rekommendationer om samhällelig påverkan.

I styrelsen fortsätter nuvarande ledamöter ED Eeva Ahdekivi, EM Juho Lipsanen sjöfartsråd Juha Nurminen (ordförande), jur.kand. Kaisa Olkkonen, professor Markku Ollikainen, professor Per-Edvin Persson, jur.kand., VH, eMba Marja-Leena Rinkineva och jur.kand, ekonom Hannu Syrjänen (vice ordförande).

John Nurminens Stiftelse – skydd av Östersjön och kulturgärningar
Syftet för John Nurminens Stiftelse, som grundades 1992, är att rädda Östersjön och dess kulturarv för kommande generationer. Stiftelsen som har belönats för sin kunskapsförmedling och produktion av havsrelaterad kulturinformation. I stiftelsens projekt Ett rent Östersjön förbättras Östersjöns tillstånd med konkreta åtgärder som minskar såväl belastningen på havet som miljöriskerna. Arbetet styrs av mätbara resultat och effekter.
www.johnnurmisensaatio.fi/sv  

Mer information


FD Annamari Arrakoski-Engardt
Ombud, John Nurminens Stiftelse
tfn 0400 477 878
annamari.arrakoski-engardt(at)jnfoundation.fi

Tuula Putkinen
Kommunikationsdirektör, John Nurminens Stiftelse
tfn 0400 907 809
tuula.putkinen(at)jnfoundation.fi

Relaterade länkar

Your current shadow instance is STAGING (Staging). Exit